Written by 16:04 Elektronik

Solar Enerji Sistemi Nedir?

Solar enerji sistemi teknolojinin gelişmesi ve yeşil enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması ile ilgili konularda sık sık duymaya başladığımız bir sistemdir. Peki, solar enerji sistemi nedir

Solar, İngilizce güneş demektir. Yani kısaca özetleyecek olursa solar enerji sistemi, kaynağı güneş olan enerji sistemidir.

Solar enerji sistemlerinde çevrenin değiştirilmesi ve çevre kirliliği yoktur. Bu yönüyle temiz enerji kaynağı olarak giderek yaygınlaşmaktadırlar. Gelecekte her evin kendi enerjisini güneşten üreteceği düşünüldüğünde ne kadar önemli bir alan olduğu anlaşılacaktır.

Yaygınlaşan Enerji Sistemi Solar

Geçtiğimiz son 10 yıldır tüm dünyada solar enerji sistemlerine yapılan yatırımlarda büyük bir artış meydana gelmiştir. Bunun üç büyük nedeni vardır,

 1. Çevre kirliliğinin önüne geçmek
 2. Düşük maliyetli enerji üretimi
 3. Fosil yakıtlarının kısıtlı olması

Elektrik üretiminde kullanılan kömür yakıtı ve nükleer santraller çevreye büyük zarar vermektedir. Hidrolik santraller diğerlerine göre daha çevreci olsa da doğal yapıyı bozmaları, uygun akarsuların her yerde bulunmaması ve yüksek maliyetleri nedeni ile tercih edilmemektedir.

Fosil yakıt kullanarak elektrik üreten santrallerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak amacıyla nükleer santraller kullanılmış ancak bu santrallerde kullanılan zenginleştirilmiş uranyum atıkları ve olası çevre felaketleri sonrası yaşanabilecek sızıntılar, nükleer santralleri de riskli enerji kaynağı haline getirmiştir.

Güneş ışınlarının çarptığı plakalar üzerinde enerji ortaya çıktığı ve bu enerjinin depolanabileceği ispatlandıktan sonra solar enerji sistemleri hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Önceleri sadece saatlerde ve hesap makinelerinde görmeye alıştığımız, küçük elektrik üreten plakaları, üretim maliyetleri düşürülerek elektriğin ihtiyaç duyulduğu bir çok alanda kullanılmaya başlamıştır.

Gelişmiş ülkeler gelecekte yaşanabilecek enerji krizlerinin önüne geçebilmek amacıyla güneşlenme süreleri yüksek olan Afrika ülkelerinde elektrik enerjisi üreten büyük solar tarlalar inşa etmeye başlamışlardır. Güneş paneli ile elektrik üretilen bu tarlaların genişliği sürekli artırılarak, solar enerji tarlalarını inşa eden ülkelere taşınmaktadır.

Solar Enerji Sistemi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Solar enerji sistemleri gün geçtikçe daha fazla alanda kullanılmaya başlamıştır. Adım attığımız her yerde bu panellerden görmemiz mümkündür. 

 • Küçük aydınlatmalar
 • vericiler
 • kamera sistemleri
 • trafik uyarıcıları
 • trafik lambaları

ve daha pek çok alanda ışık kaynakları ve elektronik aygıtlar küçük solar panellerle beslenerek çalıştırılmaktadırlar.

Solar Enerji Sistemlerinin Kullanıldığı Alanlar

Uyarıcı Sistemlerde

Yol kenarlarında gördüğümüz uyarıcı levhaların büyük kısmı artık şebeke elektriği ile değil gündüz şarj olan solar enerji sistemleri ile çalışmaktalar.

 • Trafik lambaları
 • Uyarı ışıklı levhalar
 • Viraj ve riskli bölge aydınlatmaları

Solar sistemlerle aydınlatılmaktadır.

Sokak ve Bahçe Aydınlatmalarında

Birçok noktada artık sokaklar şebekelerden bağımsız solar enerji sistemleri ile aydınlatılmaktadır. Aynı sistemler bahçelerin aydınlatılması içinde kullanılmaktadır. 

Evlerde

Gelişmiş ülkelerde yeni tasarlanan evlerin çatıları güneş panelleri ile kaplanmakta böylece evin ihtiyacı olan enerjiyi güneşten elde etmesi sağlanmaktadır.

Bir evin ihtiyacı olan elektriğin solar enerji sistemi ile üretilmesi mümkün müdür? Evet günümüzde bu mümkün. Kullanılan güneş paneli sayısı arttıkça elde edilen elektrik oranı da artmaktadır. Gündüz panellerden gelen elektrik, akülerde depolanarak gece de bu enerjiden faydalanılmaktadır.

Sıcak Su Elde Edilmesinde

Solar enerji sistemleri sadece elektrik üretiminde kullanılmazlar. Aynı zamanda sıcak su elde edilirken de solar enerji sistemleri kullanılır.

Musluktan akan sıcak suyun yanında sıcak suyun bir pompa yardımı ile sürekli devir daim edilmesi sayesinde mevcut kalorifer sistemi veya tabandan ısıtma sistemi ile evin ısıtılması sağlanmaktadır.

Böylece hem evin elektriği hem, hem sıcak suyu hem de ısınma sistemi güneşten elde edilmektedir.

Tarım Alanında

Solar enerji sistemleri, tarım alanlarında su kaynaklarında sulama sistemlerinde elektrik maliyetini düşürmek amacıyla kullanılmaktadır. Sulama sistemlerinde kullanılan solar sistemler, belirli zamanlara ayarlı olarak otomatik olarak sistemi çalıştırabilirler.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Last modified: 27 Nisan 2022
Close